Den regionala byggvolymen 2015
Uppsala
Total byggvärdet: 18,275 mdr kr
Skåne

Helsingborg: 11,064 mdr kr
Kristianstad: 4,753 mdr kr
Malmö: 27,834 mdr
Totalt byggvärde: 43,651 mdr kr
Blekinge
Total byggvärdet: 2,562 mdr kr
Kalmar
Total byggvärdet: 6,731 mdr kr
Kronoberg
Total byggvärdet: 5,898 mdr kr
Halland
Total byggvärdet: 6,824 mdr kr
Västra Götaland

Fyrbodal: 7,63 mdr kr
Göteborg: 45,729 mdr kr
Sjuhärad: 6,028 mdr kr
Skaraborg: 3,848 mdr kr
Totalt byggvärde: 63,235 mdr kr
Jönköping
Total byggvärdet: 6,902 mdr kr
Östergötland
Total byggvärdet: 14,278 mdr kr
Södermanland
Total byggvärdet: 6,857 mdr kr
Stockholm
Total byggvärdet: 136,895 mdr kr
Västmanland
Total byggvärdet: 8,615 mdr kr
Örebro
Total byggvärdet: 6,61 mdr kr
Värmland
Total byggvärdet: 6,032 mdr kr
Dalarna
Total byggvärdet: 6,799 mdr kr
Gävleborg
Total byggvärdet: 6,49 mdr kr
Västernorrland
Total byggvärdet: 5,754 mdr kr
Jämtland
Total byggvärdet: 3,827 mdr kr
Norrbotten
Total byggvärdet: 11,369 mdr kr
Västerbotten
Total byggvärdet: 10,082 mdr kr
Gotland
Total byggvärdet: 1,658 mdr kr
Här hittar du...

BI:s regionala prognoser

Prognoserna över de regionala bygginvesteringarna tas fram av Sveriges Byggindustriers (BI) Analysenhet tillsammans med BI:s lokala kontor och baseras på information om ca 60.000 byggprojekt. Prognoserna finns länsvis förutom Skåne och Västra Götaland som är uppdelade i mindre delar. För varje region finns prognoser för hela byggmarknaden och för olika delmarknader. Uppdatering sker två gånger per år i maj och i oktober. 
Läs mer...


 

Byggkonjunkturen - BI:s nationella prognos

De regionala prognoserna är nära sammankopplade med BI:s nationella konjunkturbedömning - Byggkonjunkturen - som publiceras fyra gånger per år.
Senaste Byggkonjunkturen...

Nyheter

2014-10-22
Uppsving för byggindustrin

Höstens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under september månad. En förbättrad konsumtionstillväxt i Sverige ger byggindustrin ett rejält uppsving. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2014-2015 tack vare innevarnade års höga nyproduktionstakt. Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Fastighetsbolagen driver uppgången på lokalsidan medan infrastrukturbyggandet bidrar till ökningen i anläggningssektorn under 2015. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 11 procent 2014 och med 4 procent 2015. Se regional utblick.


2014-02-19
Byggindustrin mot nya höjder

Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under januari månad. En begynnande tempoökning i svensk ekonomi bidrar till att höja tempraturen i byggindustrin under 2014-2015. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front både i år och nästa år. Utöver bostadsbyggandet kommer även infrastrukturinvesteringarna bli en stark motor för tillväxten nästa år. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 5 procent 2014 och 2 procent 2015. Se regional utblick.

Hur får jag tillgång till prognoserna?

Sveriges Byggindustriers (BI) medlemmar har fri tillgång till prognoserna. Hur loggar jag in?

Andra intresserade kan köpa tillträde till hemsidan, till valfritt antal regioner.

För information om priser etc. kontakta Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI tel 08-698 58 47.


Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 STOCKHOLM

Telefon växel: +46 8 698 58 00
Fax: +46 8 658 59 00
E-post: info@bygg.org
www.bygg.org

Regioner och kontor

Kontakta oss

Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
Service AB, BI Ekonomi
Box 5054
102 42 Stockholm