Den regionala byggvolymen 2015
Uppsala
Total byggvärdet: 13,312 mdr kr
Skåne

Helsingborg: 9,202 mdr kr
Kristianstad: 4,008 mdr kr
Malmö: 25,676 mdr
Totalt byggvärde: 38,886 mdr kr
Blekinge
Total byggvärdet: 2,59 mdr kr
Kalmar
Total byggvärdet: 5,573 mdr kr
Kronoberg
Total byggvärdet: 5,232 mdr kr
Halland
Total byggvärdet: 6,584 mdr kr
Västra Götaland

Fyrbodal: 6,377 mdr kr
Göteborg: 33,154 mdr kr
Sjuhärad: 4,032 mdr kr
Skaraborg: 3,564 mdr kr
Totalt byggvärde: 47,127 mdr kr
Jönköping
Total byggvärdet: 6,303 mdr kr
Östergötland
Total byggvärdet: 10,087 mdr kr
Södermanland
Total byggvärdet: 5,538 mdr kr
Stockholm
Total byggvärdet: 112,327 mdr kr
Västmanland
Total byggvärdet: 7,553 mdr kr
Örebro
Total byggvärdet: 6,339 mdr kr
Värmland
Total byggvärdet: 4,853 mdr kr
Dalarna
Total byggvärdet: 5,202 mdr kr
Gävleborg
Total byggvärdet: 5,076 mdr kr
Västernorrland
Total byggvärdet: 4,276 mdr kr
Jämtland
Total byggvärdet: 3,721 mdr kr
Norrbotten
Total byggvärdet: 10,579 mdr kr
Västerbotten
Total byggvärdet: 8,49 mdr kr
Gotland
Total byggvärdet: 1,447 mdr kr
Här hittar du...

BI:s regionala prognoser

Prognoserna över de regionala bygginvesteringarna tas fram av Sveriges Byggindustriers (BI) Analysenhet tillsammans med BI:s lokala kontor och baseras på information om ca 60.000 byggprojekt. Prognoserna finns länsvis förutom Skåne och Västra Götaland som är uppdelade i mindre delar. För varje region finns prognoser för hela byggmarknaden och för olika delmarknader. Uppdatering sker två gånger per år i maj och i oktober. 
Läs mer...


 

Byggkonjunkturen - BI:s nationella prognos

De regionala prognoserna är nära sammankopplade med BI:s nationella konjunkturbedömning - Byggkonjunkturen - som publiceras fyra gånger per år.
Senaste Byggkonjunkturen...

Nyheter

2014-02-19
Byggindustrin mot nya höjder

Vårens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under januari månad. En begynnande tempoökning i svensk ekonomi bidrar till att höja tempraturen i byggindustrin under 2014-2015. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front både i år och nästa år. Utöver bostadsbyggandet kommer även infrastrukturinvesteringarna bli en stark motor för tillväxten nästa år. Totalt sett ökar bygginvesteringarna med 5 procent 2014 och 2 procent 2015. Se regional utblick.


2013-10-16
Mörkret skingras kring byggindustrin

Höstens regionala prognoser är nu publicerade. De lokala bedömningarna gjordes på BI:s lokalkontor under september månad. En successivt förbättrad tillväxt i Sverige börjar så sakteliga lysa upp tillvaron för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2013-2014 tack vare ökat nybyggande. Detta stöttar branschen i år när lokal- och anläggningsinvesteringarna faller. Lokalbyggandet vänder dock upp och bidrar positivt till utvecklingen 2014. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 1 procent 2013 och ökar med 2 procent 2014. Se regional utblick

Hur får jag tillgång till prognoserna?

Sveriges Byggindustriers (BI) medlemmar har fri tillgång till prognoserna. Hur loggar jag in?

Andra intresserade kan köpa tillträde till hemsidan, till valfritt antal regioner.

För information om priser etc. kontakta Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI tel 08-698 58 47.


Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 STOCKHOLM

Telefon växel: +46 8 698 58 00
Fax: +46 8 658 59 00
E-post: info@bygg.org
www.bygg.org

Regioner och kontor

Kontakta oss

Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
Service AB, BI Ekonomi
Box 5054
102 42 Stockholm