Konjunkturprognosen är tillfälligt
otillgänglig pga uppgradering.

Uppe igen 1/2 -15